Ejercicios de Ortografía

Instrucciones: En la columna de la izquierda hay palabras a las que le falta una letra. Pulsa uno de los botones con las letras de la columna derecha. La letra acertada se pone de color rojo (con Internet Explorer).

 

a_ecedario

_isita

al_óndiga

ar_usto

a_anzar

a_estruz

_arba

_ino

_anco

_iejo

adivinan_a

_inientos

cal_ado

_asa

ca_ador

_ielo

_apato

_eja

_eleste

char_ito

abe_a

alme_a

an_ina

anti_edad

dibu_ar

ca_a

ci_eña

ce_a

can_e

al_o

_abanicar

_elado

_adivinanza

a_orrar

_alcanza

an_alfabeto

_orrible

_alto

_ielo

_árbol

a_á

_o

ani_o

antea_er

calzonci_o

atrope_ar

a_er

chi_ar

ba_ena

_acaré

aco_pañar

alfo_bra

i_visible

ca_bia

i_vernal

bo_ba

bo_bero

i_vasión

ca_pestre

e_volver

aga_ar

ama_illo

amo_

ca_o

a_mado

a_astrar

_ubio

a_odillar

_osa

a_oz

apro_imado

e_carbando

e_cobazo

e_tranjeros

e_cultura

e_cupir

e_plorar

e_quiador

e_quina

e_tablo

acentuai_n

acorde_n

ac_stico

adem_s

val_r

_guila

_lamo

_lbum

algod_n

alg_n

_rdilla

_ar

_arcelona

_arrio

_ortugal

_atalla

_elén

_isboa

_orrientes

_orracho

  VOLVER